Najczesciej zadwane pytania

Kurs – informacje ogólne

Wiek- uczestnikiem kursu może zostać osoba od 3 roku życia(kursy wakacyjne dla rodziców i dzieci- pakiety rodzinne). Od siódmego roku życia dzieci mogą uczestniczyć w kursach bez opieki rodziców. Górna granica wieku nie jest określana. Osoby, które ukończyły szesnasty rok życia mogą uczestniczyć w kursach dla dorosłych, które są wyraźnie tańsze od typowych kursów młodzieżowych. Należy jednak pamiętać, że kursy te mają uboższy program pozalekcyjny i nie zawsze zapewniają pełne wyżywienie. Polecamy je młodzieży samodzielnej z doświadczeniem we wcześniejszych wyjazdach za granicę.

Rodzaje kursów– standardowe, intensywne, pakiety młodzieżowe (wakacje oraz ferie), biznesowe, specjalistyczne, dla osób z grupy wiekowej 40+, egzaminacyjne, przygotowujące na studia, kurs+ praktyki, pakiety rodzinne, długoterminowe, semestr szkolny, rok szkolny.

Dla dzieci i młodzieży JDJ Bachalski, poza wyjazdami indywidualnymi, proponuje kursy z liderem. W przypadku tego rodzaju wyjazdu uczestnik, jak w przypadku kursu indywidualnego, pobiera naukę oraz jest zakwaterowany z rówieśnikami z innych krajów, ale podróż odbywa w zorganizowanej grupie osób podróżujących do tej samej szkoły i w towarzystwie naszego opiekuna polskojęzycznego. Lider sprawuje opiekę w trakcie przelotu oraz towarzyszy w szkole podczas pobytu.
Grupy  dydaktyczne- nauka odbywa się w grupach międzynarodowych. Szkoły starają się zapewnić jak najbardziej zróżnicowane pod względem pochodzenia środowisko, jednak w szczycie sezonu może się zdarzyć, że w obrębie jednej grupy przebywać będą osoby posługujące się tym samym językiem ojczystym. Nauka odbywa się  od poniedziałku do piątku (weekendy są wolne).

Liczebność grupy- standardowo grupy liczą średnio 10-12 osób, ale ta liczba może wahać się od 4 do nawet 15 osób (w szczycie sezonu). Jednostka lekcyjna trwa od od 40 do 60 minut.

Pierwszy dzień w szkole– pierwszego dnia rozpoczynającego kurs uczestnik wypełnia test określający poziom znajomości języka. Na jego podstawie przydzielany do odpowiedniej grupy. Coraz częściej szkoły stosują test przesyłany za pomocą poczty elektronicznej, który uczestnik wypełnia jeszcze przed przyjazdem. Zdarza się, że test nie do końca właściwie odda umiejętności ucznia, jeśli więc po kilku lekcjach stwierdzi on, ze poziom grupy nie został właściwie dobrany, powinien zgłosić to nauczycielowi bądź osobie odpowiedzialnej za nauczanie w danej szkole.
Pierwszy dzień w szkole to także czas na zapoznanie się z regulaminem pobytu, panującymi zasadami, układem pomieszczeń, z okolicą i z rozkładem komunikacji miejskiej.

Szkoły, które reprezentujemy posiadają akredytacje organizacji i instytucji branżowych, m.in. British Council, English UK, EAQUALS, FEDELE, FELTOM, ALTO, MEI-RELSA, IALC czy WYSE.

Zajęcia pozalekcyjne- szkoły starają się zaproponować swoim gościom możliwość ciekawego spędzenia czasu pozalekcyjnego. Organizują  wiele imprez i atrakcji- część z nich jest wliczona w cenę kursu, część jest oferowana za dodatkową opłatą. Atrakcje te to wieczorki powitalne/ pożegnalne, wieczory filmowe, barbecue, wspólne wyjścia na kręgle czy do kina, zajęcia sportowe.
W każdej szkole na tablicy ogłoszeń można znaleźć aktualną listę zajęć pozalekcyjnych obowiązującą w danym tygodniu, a także informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach uczestnictwa.

Wycieczki- szkoły organizują dodatkowo płatne lub wliczone w cenę kursu wycieczki. Zwyczajowo wycieczki całodniowe odbywają się w weekendy (w soboty), natomiast krótsze w trakcie tygodnia, po zajęciach.
Część wycieczek organizowana jest z przewodnikiem i opiekunami ze szkoły, inne w taki sposób, że kursanci otrzymują mapkę lub przewodnik i zwiedzają samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami. W takim przypadku określany jest z góry czas zbiórki i powrotu do szkoły.

Udział osób dorosłych w oferowanych zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach jest integralną częścią kursu, natomiast kursy młodzieżowe organizowane są w formie pakietów zawierających naukę, zakwaterowanie, wyżywienie i pełen pakiet różnorodnych zajęć dodatkowych sportowych i kulturalnych.

Święta i dni wolne od zajęć- podczas świąt religijnych, państwowych i regionalnych, obowiązujących w danym kraju, zajęcia lekcyjne nie odbywają się i nie są później odrabiane. Uczestnikom kursu nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu niewykorzystanych zajęć.

Zakwaterowanie

Rezerwacja zakwaterowania nie jest obowiązkowa przy zakupie kursu. Jeżeli uczestnik ma możliwość zorganizowania zakwaterowania we własnym zakresie, korzysta tylko z nauki w szkole. Nie dotyczy to kursów  dla dzieci i młodzieży, gdzie zakwaterowanie wliczone jest w cenę pakietu przygotowanego przez szkołę.

Najbardziej popularnymi opcjami zakwaterowania są rodziny goszczące i akademiki (rezydencje szkolne). Dojazd do szkoły językowej na zajęcia odbywa się na koszt uczestnika (tylko niektóre szkoły w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży zapewniają szkolny autobus).

Przyjazd na kurs językowy następuje najczęściej w niedzielę poprzedzającą dzień rozpoczęcia kursu i kończy wyjazdem w sobotę następującą po ostatnim dniu kursu.

Niektóre szkoły stosują inne dni zakwaterowania, konkretne terminy podawane są uczestnikowi po wyborze szkoły i potwierdzeniu przez nią rezerwacji.

Rodziny goszczące

Ta forma zakwaterowania umożliwia posługiwanie się językiem w codziennych sytuacjach. Należy jednak mieć na uwadze to, że życie przy obcej rodzinie, w obcym kraju może znacznie różnić się od tego w naszym własnym domu. Godziny posiłków oraz ich forma mogą różnić się od dań spożywanych we własnym domu. Zwyczaje kulinarne w rodzinach za granicą często różnią się od polskich. Na przykład śniadanie w rodzinach angielskich to często tosty, płatki śniadaniowe, masło, dżem, a obiad podawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18. Podobnie jest w krajach śródziemnomorskich, gdzie śniadanie to zazwyczaj kawa i rogalik, a ze względu na upały główne posiłki jada się wieczorem. Posiłki spożywane są o stałych porach, więc jeśli uczestnik wie, że nie pojawi się na czas lub nie planuje brać udziału w posiłku, powinien koniecznie uprzedzić o tym gospodarzy.

Rodzina goszcząca nie zawsze jest w pełni zaangażowana w pobyt uczestnika kursu i może ograniczyć się do zapewnienie podstawowych świadczeń, jak nocleg i wyżywienie.

Rodziny znajdują się w różnej odległości od szkoły językowej, w przypadku dużych metropolii dojazd do niej może trwać nawet godzinę podróżując komunikacją miejską.

Pojęcie „rodzina” nie zawsze również oznacza rodzinę w pełnym tego słowa znaczeniu – czasem może to być rodzina jednoosobowa, czyli osoba samotna (np. na emeryturze). Także nie zawsze będą to rodowici mieszkańcy danego kraju, a na przykład rodzina od lat zamieszkująca dane państwo i posługująca się danym językiem.

Należy wiedzieć, że uczestnik mieszkający u rodziny goszczącej staje się na ten czas jednym z domowników i ma swoje obowiązki – powinien dbać o porządek w swoim pokoju oraz w łazience.  Należy korzystać z własnych ręczników i kosmetyków. Pod nieobecność i bez wyraźnej zgody rodziny goszczącej nie należy korzystać z telefonu. Udostępnienie go nie należy do obowiązków gospodarza. Może wyrazić zgodę na zatelefonowanie, jednak koszt rozmów zawsze pokrywa uczestnik. Do obowiązków gospodarzy należy zmiana pościeli raz w tygodniu. Raz w tygodniu uczestnik ma prawo zrobić drobne pranie (czasem za drobna opłatą), większe ilości powinny być wcześniej uzgadniane lub prane w pralni samoobsługowej. Należy zawsze pamiętać, by nie nadużywać gościnności rodziny, która często pochłonięta jest sprawami swojego życia codziennego, obowiązkami oraz pracą.

Adres rodziny goszczącej przekazywany jest uczestnikowi na około tydzień przed rozpoczęciem pobytu. Uczestnik nie ma wpływu na wybór rodziny, to szkoła decyduje, gdzie zostanie on umieszczony. Zwyczajem jest grzecznościowy kontakt z rodziną jeszcze przed przyjazdem między innymi w celu ustalenia planowanej pory przybycia.

Pozytywne nastawienie, uprzejmość oraz dobra wola z pewnością pomogą w adaptacji w nowym miejscu. Jeśli jednak pomimo najlepszych intencji obu stron uczestnik z różnych powodów nie czuje się dobrze w danej rodzinie, powinien zgłosić to osobie odpowiedzialnej za zakwaterowanie w danej szkole językowej.

W przypadkach losowych, niezależnych od szkoły i organizatora (choroba, śmierć najbliższych, pilny nieplanowany wyjazd, poważna awaria w mieszkaniu) zarówno przed jak i w trakcie trwania kursu, szkoła może dokonać zmiany i zakwaterować uczestnika w innej rodzinie goszczącej.

Akademiki (rezydencje szkolne)

To typowe domy studenckie czy internaty, służące cały rok młodzieży różnych narodowości. Większość akademików przeznaczonych dla osób dorosłych oferuje pokoje jednoosobowe, posiadające własną łazienkę. Rzadziej oferowane są pokoje z umywalkami, gdzie wspólne łazienki znajdują się na korytarzach. Jeżeli szkoła posiada w ofercie pokoje dzielone, to najczęściej są one przeznaczone dla osób podróżujących razem. Akademiki przeznaczone dla dzieci i młodzieży                  w głównej mierze oferują  pokoje dzielone i wspólne łazienki na korytarzu. Standard łazienek i wyposażenia pokoi bywa bardzo podstawowy, jednak obecnie szkoły starają się modernizować swoją infrastrukturę zapewniając tym samym coraz wyższy standard zakwaterowania .

Dużą zaletą tego rodzaju zakwaterowania jest ciągłe przebywanie w międzynarodowym towarzystwie oraz łatwość korzystania z oferowanych zajęć pozalekcyjnych, gdyż nie narzuca się tam określonych godzin powrotu na posiłki. Zakwaterowanie w akademiku sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości z osobami z różnych stron świata.

Sprzątanie pokoju należy do obowiązków mieszkających w nim osób. Pościel zmieniana jest raz w tygodniu lub przyznawana na okres całego pobytu- zależy to od zasad stosowanych w danej szkole. Uczestnik korzysta z własnych ręczników i kosmetyków.

W pokojach nie należy przechowywać żadnych wartościowych przedmiotów czy większych sum pieniędzy, ponieważ pomieszczenia te mogą być dostępne dla wielu osób. Cenne przedmioty, gotówka oraz paszport powinny być zdeponowane w sejfie. Ponadto każdy akademik ma swoje odrębne zasady, z którymi należy się dokładnie zapoznać. Jeśli znajomość języka nie pozwala na ich pełne zrozumienie, należy skorzystać z pomocy słownika lub personelu.

W momencie zameldowania wymagana jest wpłata depozytu w wysokości około 100- 150 GBP. Depozyt jest zwrotny po zakończeniu kursu.

Kampusy

Ten rodzaj zakwaterowania bardzo często proponowany jest podczas wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy przebywają na terenie obiektów uniwersyteckich lub szkół z internatem, które w ciągu roku służą uczniom i studentom z danego kraju. Mogą zawierać dobrze rozbudowaną infrastrukturę sportową w postaci boisk, basenów, stołówki, a także dydaktyczną w postaci uniwersyteckich sal wykładowych, bibliotek, sal komputerowych.

W momencie zameldowania wymagana jest wpłata depozytu w wysokości około 50- 100 GBP. Depozyt jest zwrotny po zakończeniu kursu.

Inne opcje zakwaterowania dostępne na życzenie

Na życzenie uczestnika kursu niektóre szkoły oferują pomoc w organizacji zakwaterowania w hotelu, hostelu, a także u rodzin goszczących o podwyższonym standardzie (często z osobną łazienką).

Podróż

Na życzenie uczestnika JDJ Bachalski może zorganizować podróż na kurs językowy. Osobom, które chcą zorganizować przejazd samodzielnie, chętnie udzielimy wskazówek dotyczących lotnisk i przewoźników oraz transferów.

Transfery

Transfery proponowane przez szkoły językowe polegają na usłudze transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania i odwiezieniu go po zakończeniu kursu. Po przybyciu na lotnisko docelowe uczestnik kursu musi samodzielnie opuścić obszar dla podróżnych, gdzie czekał na niego będzie pracownik szkoły. Osoba odbierająca posiada tabliczkę z nazwą szkoły i/lub nazwiskiem uczestnika kursu. Jeżeli takiej osoby nie widać, należy poczekać 15-30 minut i dopiero po upływie tego czasu zwrócić się do punktu informacji w hali przylotów. Często właśnie tam mogą czekać informacje dotyczące transferu. Uczestnik nie powinien opuszczać lotniska na własną rękę bez uprzedniego skontaktowania się ze szkołą. W przypadku opóźnienia samolotu należy również zwrócić się o pomoc w punkcie informacyjnym w hali przylotów i poprosić o skontaktowanie ze szkołą.
Transfer po zakończeniu kursu polega na zawiezieniu uczestnika kursu pod halę odlotów na lotnisko. Kierowca nie ma obowiązku odprowadzania go do odpowiedniego terminala ani odnoszenia bagażu. Wyjątek stanowią dzieci i młodzież do 16. roku życia. Wówczas opiekun z ramienia szkoły towarzyszy uczestnikom aż do odprawy paszportowej i przejścia przez kontrolę.

Transfery mogą odbywać się samochodem szkolnym, taksówką lub busem i mogą być organizowane indywidualne lub grupowo. W przypadku transferów grupowych uczestnik oczekuje wraz z pracownikiem szkoły na zebranie się większej grupy kursantów i wspólnie udają się do miejsc zakwaterowania. Ten rodzaj transferu może wymagać kilkugodzinnego (około 2-3 godziny) oczekiwania na lotnisku i dotyczy głównie kursów dla dzieci i młodzieży.

Transfer może zostać wykupiony w jedna lub w obie strony.

Usługa transferu nie jest obowiązkowa dla osób powyżej 16 roku życia. Często w łatwy sposób można dostać się pod wskazany przez szkołę adres korzystając z komunikacji publicznej.

Bilety lotnicze

Jeśli uczestnik zdecyduje się zorganizować podróż za pośrednictwem JDJ Bachalski, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym. Gdy szkoła językowa potwierdzi udział w kursie, wówczas  JDJ Bachalski zarezerwuje bilet i skontaktuje się z uczestnikiem w celu zatwierdzenia ceny oraz szczegółów lotu, a w dalszej kolejności, po wpłacie pełnej kwoty na zakup biletu, dokona w imieniu klienta jego wykupu.

Podróż i pobyt z opiekunem

Dla dzieci i młodzieży JDJ Bachalski, poza wyjazdami indywidualnymi, proponuje kursy z liderem. Wybierając taki rodzaj wyjazdu uczestnik, jak w przypadku kursu indywidualnego, pobiera naukę oraz jest zakwaterowany z rówieśnikami z innych krajów, ale podróż odbywa w zorganizowanej grupie osób podróżujących do tej samej szkoły i w towarzystwie naszego opiekuna polskojęzycznego. Lider sprawuje opiekę w trakcie przelotu oraz towarzyszy w szkole podczas pobytu.

Podróż z opiekunem

Dla tych z Państwa, którzy chcą aby dziecko odbyło podróż w towarzystwie lidera JDJ proponujemy bilety lotnicze w datach naszych kursów grupowych.

Lider pomaga w dopełnieniu formalności lotniczych, towarzyszy w drodze na lotnisko Heathrow, gdzie przekazuje dziecko osobie reprezentującej szkołę językową. Koszt takiej usługi to 150 PLN  w jedna stronę.

Inną formą zapewnienia opieki dziecku na czas podróży jest wykupienie tzw. usługi Assistance (opieka personelu pokładowego) bezpośrednio w liniach lotniczych. Usługa ta nie jest oferowana przez „tanie linie lotnicze”

Ważne informacje

Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy kursów językowych są zobowiązani do wykupienia polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia medycznego. Zakupu ubezpieczenia można dokonać we własnym zakresie lub za pośrednictwem JDJ Bachalski zaznaczając odpowiednią opcje w formularzu zgłoszeniowym.

JDJ Bachalski proponuje pośredniczy w wykupie ubezpieczenia przygotowanego przez „Erv” (Europäische Reiseversicherung AG, Oddział w Polsce). Oferujemy 3 warianty ubezpieczenia obowiązkowego oraz ubezpieczenia dodatkowe (ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).

Dostępne warianty ubezpieczenia obowiązkowego:

 • wariant Podstawowy
 • wariant Super
 • wariant Super Plus

Koszt ubezpieczenia dodatkowego zależy od całkowitej wartości wyjazdu.

Szczegółowy warunki ubezpieczenia znajdą Państwo TUTAJ:  wstawić link

Co należy zabrać ze sobą?

 • paszport
 • dokumenty potwierdzające uczestnictwo w kursie, adres szkoły oraz miejsca zakwaterowania
 • polisę ubezpieczeniową
 • numery telefonów do szkoły i miejsca zakwaterowania, a także do towarzystwa ubezpieczeniowego
 • w przypadku nieletnich – ewentualną zgodę rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły czy miejsca zakwaterowania
 • kieszonkowe, a także rezerwę pieniędzy na nieprzewidziane wydatki (zawsze istnieje możliwość dosłania pieniędzy przez rodzinę za pomocą instytucji typu Western Union)
 • podręczny słownik języka, którego uczestnik będzie się uczył
 • podstawowe przybory szkolne
 • ręcznik i kosmetyki
 • podstawowe leki przeciwbólowe i zapas lekarstw, które uczestnik stale przyjmuje
 • wygodną odzież i obuwie na zajęcia sportowe i wycieczki
 • adapter do gniazdek elektrycznych (Wielka Brytania, Malta, Irlandia)

Cena kursu i dodatkowe koszty

Cena kursu jest uzależniona od długości pobytu, rodzaju kursu, ilości zajęć lekcyjnych w tygodniu, a także terminu wyjazdu. Wszystkie warianty cenowe prezentowane są w opisie wybranego kursu.

Uczestnik powinien również liczyć się z następującymi kosztami dodatkowymi:

 • wyrobienie paszportu (jeśli uczestnik nie posiada jeszcze tego dokumentu)
 • uzyskanie wizy (w przypadku krajów, które tego wymagają)
 • podróż w obie strony (bilet lotniczy lub autokarowy)
 • transfer z lotniska i na lotnisko (jeśli nie został zamówiony za pośrednictwem JDJ Bachalski)
 • bilety na komunikację miejską (codzienne dojazdy do szkoły i na inne zajęcia)
 • ewentualne dodatkowe wyżywienie i napoje (poza zawartymi w ofercie)
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wstępy do muzeów i innych zwiedzanych obiektów
 • podręczniki i ćwiczenia (płatne na miejscu w szkole, jeśli nie są ujęte w cenie kursu)
 • opłaty za korzystanie z Internetu  lub pralni w szkole (płatne na miejscu w szkole, jeśli nie są ujęte w cenie kursu)

Sprawdź przykładowe koszty dodatkowe w wybranych krajach

PRZYKŁADOWE CENY

Wielka Brytania
1 GBP = około 5,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem ok. 1 GBP
Bilet do kina, muzeum 5-10 GBP
Pepsi 1l 1-1,50 GBP
Woda mineralna, sok 1l 0,50-1 GBP
Chleb 0,50 do 1,50 GBP
Wafelek lub batonik czekoladowy 0,50-1,50 GBP
Drobny posiłek (kanapka, hamburger) 2-4 GBP
Lody 1 GBP
Obiad w restauracji od 10 GBP
Owoce 1 kg ok.1 GBP

Irlandia
1 EUR = około 4,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 0,50-1 EUR
Bilet do kina, muzeum 5-10 EUR
Puszka pepsi 0.80-1.50 EUR
Woda mineralna 1l 0,50-1 EUR
Sok 1-1.50 EUR
Chleb 1 EUR
Wafelek lub batonik czekoladowy 0.40-0.60 EUR
Czekolada, paczka ciastek 0,5-1 EUR
Drobny posiłek (kanapka, hamburger lub zupa) 1.50-3 EUR
Lody 0,5-1 EUR
Obiad w restauracji od 15 EUR
Owoce 1 kg 1-2 EUR

Malta
1 EUR = około 4,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 1 EUR
Bilet do kina, muzeum 5-10 EUR
Puszka pepsi 1 EUR
Woda mineralna 1l 1,50 EUR
Sok 0,50 EUR
Wafelek lub batonik czekoladowy 1 EUR
Drobny posiłek (kanapka, hamburger lub zupa) 3-5 EUR
Lody 1-2 EUR
Obiad w restauracji 10-15 EUR

Niemcy
1 EUR = około 4,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 1-1,50 EUR
Bilet do kina, muzeum 5-10 EUR
Puszka pepsi 0.40-1 EUR
Woda mineralna 0.50-1.50 EUR
Sok około 1 EUR
Wafelek lub batonik czekoladowy 0,50 EUR
Drobny posiłek (kanapka, hamburger) 1.50-2 EUR
Lody od 0.50 EUR
Obiad w restauracji od 6 EUR

Francja
1 EUR = około 4,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 1-1,5 EUR
Bilet do kina, muzeum 5-15 EUR
Puszka pepsi 1 EUR
Woda mineralna 1 EUR
Sok 1 EUR
Wafelek lub batonik czekoladowy 1 EUR
Drobny posiłek (bagietka, hamburger) 3-4 EUR
Lody 2 EUR
Obiad w restauracji ok. 15 EUR

Włochy
1 EUR = około 4,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 1 EUR
Bilet do muzeum, kina 5-10 EUR
Puszka pepsi 1,5 EUR
Woda mineralna 1l 2 EUR
Sok 0,25l 0,50-1 EUR
Wafelek lub batonik czekoladowy 0,50-1 EUR
Drobny posiłek (kanapka, hamburger, kawałek pizzy) 2-5 EUR
Lody 1,50 EUR
Piwo w pubie 2,50-3 EUR
Obiad w restauracji 15-20 EUR

Hiszpania
1 EUR = około 4,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 1 EUR
Bilet do muzeum, kina, 5-10 EUR
Puszka pepsi 1 EUR
Woda mineralna 1 EUR
Sok 1 EUR
Wafelek lub batonik czekoladowy 0,80 EUR
Drobny posiłek (bagietka, hamburger) 2-3 EUR
Lody 1,50 EUR
Piwo w pubie od 1 EUR
Obiad w restauracji 10-15 EUR

USA
1 USD (dolar amerykański) = około 3,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 1-2 $
Bilet do kina, muzeum 5-15 $
Pepsi 1l 1,5 $
Sok 1l 1,20-2,60 $
Wafelek lub batonik czekoladowy 0,60-1 $
Drobny posiłek (kanapka, hamburger) 1-2,50 $
Lody 2 $
Obiad w restauracji 10-30 $

Australia
1 AUD (dolar australijski) = około 3,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 2-3 AUD
Bilet do kina, muzeum 5-15 AUD
Puszka Pepsi 1-1,50 AUD
Woda mineralna 1l 1,50 AUD
Chleb 1,5-2 AUD
Sok 1,30 AUD
Wafelek lub batonik czekoladowy 1.70 AUD
Drobny posiłek (kanapka, hamburger) 3 AUD
Lody 2 AUD
Piwo w pubie 2,50 AUD
Obiad w restauracji 15-20 AUD
Owoce 2-4 AUD

Kanada
1 CAD (dolar kanadyjski) = około 3,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 3 CAD
Bilet do kina, muzeum, 5-15 CAD
Puszka pepsi 1-1.50 CAD
Woda mineralna 2 CAD
Sok 1-1.50 CAD
Wafelek lub batonik czekoladowy 1 CAD
Drobny posiłek (kanapka, hamburger) 5 CAD
Lody 2 CAD
Piwo w pubie 5 CAD
Obiad w restauracji 15-25 CAD

Szwajcaria
1 CHF (frank szwajcarski) = około 3,5 PLN

Pocztówka ze znaczkiem 3-4 CHF
Bilet do kina, muzeum 5-20 CHF
Pepsi 2l 2,90 CHF
Woda mineralna 1l 2-4 CHF
Sok 1l 1,00-1,50 CHF
Chleb 500 g-3,00 CHF
Wafelek lub batonik czekoladowy 1-2 CHF
Drobny posiłek (zupa, sałatka, kanapka) 10-15 CHF
Lody 2-3 CHF
Obiad w restauracji 30-50 CHF

Wyszukiwanie:
Aktualności:
Ta strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje